HD resultater

Da er 5 av 6 fra «vær» kullet røntget med flotte resultater :

EUJV-19 AUSTJV-19 Chandy-paps Tuulisisko Aurinko «Tuli» HD B/B
EUJV-19 DKJUCH Chandy-paps Tuulahdusveli Isku «Veli»  HD A/A
Chandy-paps Tuullaveli Huurre «Urre»  HD B/B
Chandy-paps Tulvaveli Ukkonen «Ukko» HD A/A                                                             Chandy-paps Tuultaveli Uisko «Isko»    HD A/A

 

auraakull